Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

 
Personal coaching concept. Business woma

Το workearly έχει ως κεντρικούς άξονες την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Δημιουργήσαμε την μεθοδολογία μας με βάση το Pareto principle (Αρχή του Παρέτο)  ή  αλλιώς κανόνας του 80/20. Ο κανόνας του 80/20 είναι η βασική αρχή της ανάλυσης κατά Pareto και σημαίνει ότι το 80% των αποτελεσμάτων προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων.

Mε άλλα λόγια, η εμπειρία στην αγορά εργασίας, και ιδιάιτερα στην τεχνολογία, έχει δείξει ότι αν ακολουθήσουμε στοχευμένες πρακτικές θα οδηγηθούμε στα βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να αναλωθούμε χρονικά και οικονομικά σε προσπάθειες που δεν είναι αποτελεσματικές. 


H μεθοδολογία του workearly συνδυάζει αποτελεσματικά την εμπειρία στην αγορά της τεχνολογίας και την δυναμη του online coaching με το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό Pareto principle, δημιουργόντας μία καινονοτόμα πρακτική με σκοπό να παρέχει στον υποψήφιο τα μέγιστα οφέλη άμεσα μέσω διαδικασιών, στοχευμένων αποκλειστικά στο αποτέλεσμα και την ταχύτητα.

Ο κανόνας του 80/20 είναι η βασική αρχή της ανάλυσης κατά Pareto και σημαίνει ότι το 80% των αποτελεσμάτων προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων.
Pareto Principle or law of the vital few

Για πρώτη φορά σε αναλαμβάνουν οι top επαγγελματίες του κλάδο με σκοπό να απογειώσεις την καριέρα σου !